จัดการบ้านได้ด้วยตัวคุณเอง สะดวก ง่าย ไม่ต้องกังวล

ตรวจเช็คสุขภาพบ้านของคุณ

ประเมินสุขภาพบ้าน ตรวจสอบสุขภาพบ้าน ของตัวเองได้อย่าง สะดวกและง่ายดาย พบปัญหาก่อนลุกลาม พร้อมแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

แก้ปัญหาด้วยคำแนะนำ และการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ

ติดตาม และดูแลจุดที่พบปัญหาอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับบ้าน

บริการแจ้งเตือนดูแลบ้าน

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ กำหนดวัน เวลา ช่วยเตือนความจำรายการที่คุณต้องทำ