คำถามที่พบบ่อย FAQ

Q: ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการมากกว่า 1 รายการแล้วชำระเงินครั้งเดียวได้หรือไม่
A: ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการได้มากกว่า 1 รายการ และชำระเงินครั้งเดียว โดยที่วันรับบริการจะเป็นวันเดียวกัน หรือคนละวันก็ได้

Q: บริการที่เป็นรับคำปรึกษาฟรี หมายถึงอะไร
A: เป็นบริการที่ให้ลูกค้าจองวันรับบริการมา โดยที่ยังไม่ต้องชำระเงิน และส่งรูปหน้างานมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่คิวช่างประเมินราคา แล้วค่อยชำระเงินก่อนรับบริการจริง

Q: ค่าสำรวจ สามารถนำไปเป็นส่วนลดค่าติดตั้งได้ทุกบริการหรือไม่
A: ได้ทุกบริการ ยกเว้นงานตรวจสอบแอร์ และงานตรวจสอบไฟที่ไม่สามารถนำค่าสำรวจเป็นส่วนลดค่าติดตั้งได้

Q: ราคาการให้บริการที่ระบุในเว็บไซต์ เป็นราคาสุทธิหรือไม่
A: ราคาที่ระบุใบเว็บไซต์ในแต่ละบริการ เป็นราคาสุทธิแล้ว