บรรยากาศภายในโครงการ

เราเชื่อว่า การอยู่อย่างมีความสุข ในบ้านที่เราเลือก ย่อมสร้างชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ ดังนั้นเราจึงเลือกทำบ้านให้เหมาะกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย เพื่อสร้างชีวิตครอบครัวของผู้อยู่อาศัยให้ดีที่สุด

บ้านเดี่ยวไอริส โครงการวอเทอไซด์_7

บรรยากาศภายในบ้านตัวอย่าง

ทุกรายละเอียดของบ้าน ที่เราสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้อยู่อาศัย ให้เกิดความสุขและความผูกพันภายในครอบครัว

โครงการบ้านวอเทอร์ไซด์ 41

บรรยากาศวันเปิดโครงการ

สังคมบ้านเดี่ยวคุณภาพแห่งใหม่ในเมืองจันทบุรี ที่มีระดับภายใต้มาตรฐานคุณภาพในการสร้างและแนวคิดในการออกแบบ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบคัว